Vítejte na stránkách římskokatolických farností Bošín, Hrubý Jeseník, Křinec, Loučeň, Mcely, Rožďalovice a Žitovlice

KŘEST

Křest

 • je první a základní svátost církve
 • uděluje se max. 1 x za život (nelze opakovat)

Křtem se člověk stává

 • dítětem Božím, přijatým bratrem a sestrou Pána Ježíše
 • křesťanem nerozlučně spjatým s Pánem Ježíšem
 • členem římskokatolické církve – římským katolíkem
 • součástí rodiny věřících

Křtem získává

 • očištění od dědičného hříchu (dědičné viny) a všech učiněných hříchů do okamžiku přijetí křtu
 • milost posvěcující – Boží přízeň plynoucí z přátelství s Bohem

Příprava na křest

Na velkou událost v životě se člověk připravuje, stejně tomu tak je i při přijetí svátosti křtu, příprava je rozličná dle věku a schopností žadatele:

 1. dítě předškolního věku: příprava rodičů na svátost křtu – podmínkou je: alespoň 1 z rodičů musí být pokřtěn, dítě je křtěno na základě víry rodičů, rodiče se zavazují vychovávat dítě ve víře
 1. dítě školního věku: příprava dítěte: jeden školní rok v rámci náboženství
 2. od 14 let: individuální příprava alespoň jeden rok

V případě zájmu o křest na území farního obvodu Mcely, tedy ve farnosti: Mcely, děkanství Rožďalovice, Loučeň, Žitovlice, Křinec, Hrubý Jeseník a Bošín kontaktujte:

R.D. František Janíček, tel. č.: 736 428 248, mail: [email protected]